Ten, kdo se s kontrolou je?tě nesetkal, mů?e být překvapen, jaká spousta povinností se k zaji?tění bezpečnosti práce vá?e. Pokud máte zájem o poradenství v oblasti bezpečnosti práce, najdeme pro Vás ře?ení.

Web: http://www.bozpcentrum.cz